Servicii excepţionale din 1991

MARSAT SA oferă servicii de preluare, condiționare și depozitare a cerealelor și produselor oleaginoase în SILOZ ROMAN și la baza de recepție GIROV, situate în județul Neamț. Societatea noastră dispune de mijloace tehnice moderne, conforme cu legislația și standardele de calitate și siguranță a alimentului impuse de Uniunea Europeană sisteme electronice de cântărire și înregistrare a datelor.

Silozul de cereale oferă un sistem de însilozare fără probleme, de la porumb proaspăt recoltat sau cereale printr-o conservare unică, un timp relativ îndelungat, oferind totodată posibilitatea optimă de manipulare și păstrare. Sistemul de depozitare a cerealelor în silozuri verticale, precum cel deținut de catre MARSAT SA prezintă foarte multe avantaje, inclusiv economia de spațiu și prevenirea pierderilor ce se pot produce în timpul utilizării altor procedee de depozitare.

SILOZURI VERTICALE - SUPRAFAȚĂ DE 20 000 MP

Se întinde pe o suprafață de aproximativ 20.000 mp, fiind compusă din construcții speciale industriale și construcții administrative dupa cum urmează: laborator – cladire administrativă, punct de analiză, cladire agricolă din schelet metalic, sopron multifuncțional, remiză locomotive, cabină pod basculă, atelier mecanic, remiza PSI, silozuri pentru cereale.

Pe teren, pe lângă construcții speciale industriale, se gasesc și cladiri de tip depozitare, utilitare, precum și propria cale ferată și căi de acces auto, platforme betonate, alte construcții speciale, cum ar fi: clădire post trafo, camera colectare praf, șoproane, magazii, cabină cântar, turn mecanizare, stație condiționare, uscător cereale, clădire tablou comandă, tablou comandă uscător, grup social, rezervor apă PSI, remiză PSI, cabină stație pompe, depou.

Silozul este amplasat în așa fel încât există condiții de primire a cerealelor din mijloacele de transport, dar și de evacuare, și alimentare cu cereale a secției de curățire și condiționare. Silozul este dotat cu instalații de preluare, transport intern și prelucrare corelate capacitiv.

Baza de recepționare a silozului oferă un spațiu de depozitare care să permită controlul, condiționarea și conservarea cerealelor, acestea fiind cât mai bine izolate de sol și atmosfera. În cadrul silozului se desfășoară activitați de condiționare, uscare, tarare și depozitare a cerealelor și plantelor tehnice.

Silozul are în proprietate linie cale ferată la care este montat și un cântar CF.

siloz marsat 4siloz marsat 3 siloz marsat 2 siloz marsat

 

Atuurile MARSAT SA

Experienţă de 28 de ani în domeniu
  Transparenţă şi siguranţa serviciilor ofertate
  Seriozitate în serviciile oferite
  Echipă de procesare tânară si perseverentă
  Ofertare de servicii de înaltă calitate